Cordobas storhesttid började på 800-talet efter den moriska erövringen, då cirka 300 moskéer och otaliga palats och offentliga byggnader byggdes för att rivalisera storslagenheten i Konstantinopel, Damaskus och Bagdad. Under 1200-talet, under Ferdinand III, förvandlades den heliga, Cordobas stora moské till en katedral och nya defensiva strukturer, särskilt Alcázar de los Reyes Cristianos och Torre Fortaleza de la Calahorra, uppfördes.

Cordoba Moske och katedral är ett av 48 världsarv i Spanien se hela lista här

Mer om Cordoba Moske

Cordobas moské (Mezquita) grundades på år 780-1000 när den moriska kulturen i Cordoba nådde sin höjdpunkt under härskaren Abd ar-Rahman 111. Under denna tid så var Cordoba en av största mest framgångsrika städerna i Europa. Moskén är 23000 m² stor och är en de mest betydelsefylla i den västliga världen.

Den har ca 850 pelare som håller upp taket. 1236 intogs Córdoba av Ferdinand III och blev åter kristet varpå moskén gjordes om till kyrka. Man byggde då en katedral inuti själva moskén.